ผลงานนำเสนอ Symposiumระดับภาคเหนือ Lab School Project.

Advertisements
โพสท์ใน Uncategorized | ใส่ความเห็น

แบบประเมินความพึงพอใจในการใช้สื่อ Online(เรียนรู้คณิตศาสตร์กับครูนาตยา)

โพสท์ใน Uncategorized | ใส่ความเห็น

เผยแพร่ผลงาน

แบบฝึกทักษะ เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
                             ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม

This slideshow requires JavaScript.

โพสท์ใน Uncategorized | ใส่ความเห็น